اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم نورولی حقوق مل از مرکز علمی تحقیقی دیدن کرد:

ریاض- ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

طبق هدایت محترم سیدجلال کریم سفیر و نماینده فوق العاده ریس جمهوری افغانستان محترم نورولی حقوق مل سکرتر اول و مسؤل روابط فرهنگی این سفارت از مرکز تحقیقات علمی، فرهنگی واقتصادی در ریاض دیدار کرده و با محترم دکتور یحیی محمود بن جنید رئیس این مرکز و دکتور عائض آل ربیع مسؤل کشور های آسیای میانه دیدن نمود،
در این دیدار دوطرف روی موضوعات دینی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط علمی افغانستان و سعودی بحث و تبادل نظر نمودند،
محترم نور ولی حقوق مل از تلاش های این مرکز ستایش نموده و از علاقه مندی خاص محترم داکتر یحیی جنید به مردم افغانستان سپاسگزاری نمود..