اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام تبریکی:

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فراغت محترم امام الدین فرزند نظام الدین را از مرحله کارشناسی ارشد دانشگاه اسلامی مدینه منوره از بخش تاریخ با دفاع موضوع بحث این دوره زیر نام " افغانستان در اشغال صفويان طی سال‌های ۹۱۶-۱۱۳۵هجری مطابق به ۱۵۱۰-۱۷۲۳ میلادی" ، با کسب درجه عالی مبارک گفته از خداوند متعال موفقیت های مزید را در راستای تحقیقات علمی ایشان بیشتر خواهان است،

همچنان مقام سفارت از همه دانشجویان محترم که در این کشور مصروف تحصیل هستند تقاضامند است تا دروس خویش را به وجه احسن به پیش برده باعث افتخار کشور خویش گردند.
بخش روابط فرهنگی سفارت