اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سفیر با معین وزارت عدلیه در بخش قانون و همکاری های بین المللی

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی با محترم شیخ عبدالله بن عدنان السلیمی معین وزارت عدلیه کشور شاهی عربستان سعودی در امور قانون و همکاری های بین المللی ملاقات نموده و پیرامون موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند
در این ملاقات محترم نورولی حقوق مل سکرتر اول و مسؤل فرهنگی سفارت و سید عبدالطیف هروی کارمند بخش تشریفات ایشان را همراهی مینمودند.