اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اعطای تقدیر نامه برای محترم دکتور عطالله نظری:

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم دکتور عطالله نظری را که از مرحله دکتورای پوهنتون اسلامی مدینه منوره با اخذ درجه اول از بخش تخصص فقه اسلامی فارغ گردیده بود، با حضور اعضای سفارت مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت

فراغت ایشان را با کسب درجه اول برای کشور مایه افتخار دانسته از خداوند متعال موفقیت های مزید را در راستای تحقیقات علمی و خدمات مؤثر به جامعه بیشتر خواهان است.