اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مشاركت کارمندان سفارت در وركشاپ كارى سيستم حل وفصل قضايا بصورت دوستانه

چهارشنبه مؤرخ 11 ديسمبر 2019، شهر ریاض

بر اساس علاقمندى و هدایت محترم سيد جلال كريم سفير و نماينده فوق العاده رئيس جمهورى اسلامى افغانستان در عربستان سعودى، در جهت ارتقاى ظرفيت و آگاهی کارمندان از قوانین و مقررات کشور میزبان در فعاليت ها و وركشاپ ها محترم عبداللطيف هروي کارمند بخش تشريفات و محترم سعود محمد امين کارمند بخش حقوقی این سفارت در وركشاپ كارى "سيستم حل وفصل قضايا به صورت دوستانه" كه از جانب اداره مربوطه وزارت كار کشور میزبان برگزار شده بود اشتراك ورزيدند، هدف از اين وركشاپ معرفى وشناخت سيستم " دوستانه " حل وفصل قضايای كارگران در عربستان سعودى و ارائه معلومات براى منسوبين سفارت به قوانين و مقررات جديد كارگران مى باشد.
وركشاپ مذكور در حضور داشت محترم سفير دكتور محمد الشمری مدير اداره شهروندان خارجى در سعودى و استاد سليمان التويجری مدير اداره حل وفصل دوستانه قضايا وزارت كار و امور اجتماعی وبرخى از مسؤلین وزارت خارجه و كار عربستان سعودى برگزار گرديد. در جريان وركشاپ يك سلسله اظهار نظرها و پرسش ها راجع به " قانون حل وفصل دوستانه قضايا" كه سبب حفظ حقوق كارگران خارجى میگردد نيز مطرح گرديد.
لذا سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض به عموم هموطنان محترم در عربستان سعودى اعلان مى دارد كه براى حل مشكلات مربوط به قانون كار و كارگر در این کشور به سفارت مراجعه نمايند.
سفارت آماده است تا براى آنعده از هموطنانى كه قضاياى شان در "مكتب العمل" وجود داشته و ضرورت به معلومات داشته باشند ، همكارى و مشوره هاى لازم را طبق قوانین این کشور برای شان ارائه نمايد.