اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراك محترم سفير در انجمن رسانه هاى عربستان سعودى

محترم سيد جلال كريم سفير کبیر و نماينده فوق العاده رئيس جمهور اسلامی افغانستان در كشور شاهى عربستان سعودى، در انجمن رسانه هاى این کشور كه از طرف اتحاديه روز نامه نگاران در رياض برگزار شده بود اشتراک نمود، در این برنامه برخى از وزراء و مسئولين عاليرتبه این کشور و بيش از 1000 تن از مسئولین رسانه های كشور های دیگر نيز اشتراك ورزيده بودند.
در حاشيه اين انجمن، محترم سفير با محترم احمد نقلی سفير عربستان سعودى در مصر، محترم تركي الدخيل سفير عربستان سعودى در امارات متحده عربى و دكتور محمد الحارثى رئيس جائزه و انجمن رسانه هاى سعودى و برخى از مسؤلین رسانه ها ملاقات نمودند.