اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک محترم سفیر در محفل سالانه اتاق تجارت دمام

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان در عربستان سعودی الیوم سه شنبه مؤرخ ۱۲/ نوامبر/۲۰۱۹ میلادی در محفل سالانه اتاق تجارت شهر دمام که تحت سرپرستی محترم امیر سعود بن نایف والی شرقية (دمام) با اشتراک تاجران بزرگ این کشور برگذار شده بود بنا بر دعوت عبدالحکیم بن حمد العمار الخالدی رئیس اتاق تجارت شرقیة اشتراک نمودند، که محترم محمد ریاض سادات آتشه تجارتی این سفارت در این محفل سفیر را همراهی مینمود. در اخیر محترم سفیر از دعوت رئیس اتاق تجارت شرقیة بابت دعوت شان سپاس گذاری نمودند.