اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام تبریکی رهبری سفارت به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال کشور در مقابل تیم ملی فوتبال کشور هندوستان

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان و دیپلماتان موفقیت تیم ملی فوتبال کشور را درمقابل تیم ملی فوتبال هندوستان با کسب سه گول به نفع تیم ملی کشور را تبریک گفته و برای شان مؤفقیت های مزید را خواهان اند
همچنان مقام رهبری سفارت از بزرگان، جوانان، محصلین و افغانهای مقیم شهر دمام عربستان سعودی که در راس ایشان حاجی نقیب الله خان ،معلم رازق ، حاجی عبدالحمید، اسحاق بای، محمدنصیر ، حاجی زیارمل وغیره افغان ها که با حضور شان در این دور مسابقات و اعطای یک مقدار پول بطور مستقیم به بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور جهت تشویق شان سپاس گذاری نموده و از همکاری های همیشگی شان تشکری مینمایند.