اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مسابقه میان تیم های ملی فوتبال افغانستان و عربستان سعودی با حضور محترم سفیر و اعضای سفارت

امروز چهارشنبه مؤرخ ۱۵ عقرب سال ۱۳۹۸، مسابقات که میان شش گروپ از تیم های ملی فوتبال برای بدست آوردن جام نزده سالگان ۲۰۲۰ فوتبال آسیا قرار بود برگذار گردد امروز اولین مسابقه میان تیم های ملی فوتبال زیر نزده سال کشور و عربستان سعودی در ورزشگاه امیر جلوی بن سعود واقع شهر خبر (دمام) برگذار گردیده بود که با نتیجه (۱/۰) به نفع تیم ملی فوتبال عربستان سعودی پایان یافت.
محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان در عربستان سعودی، محترم نورولی حقوق مل سکرتراول و مسؤل فرهنگی، محترم احمد زبیر فقیری سکرتر دوم، محترم محمد یاسین شریفی سکرترسوم و محترم محمد ریاض سادات آتشه تجارتی و تعداد زیادی از افغانان ها جهت تشویق بازیکنان تیم ملی کشور حضور به هم رسانیده بودند
که بعد از ختم مسابقه محترم سفیر با بازیکنان تیم ملی کشور دیدار نموده برایشان موفقیت های بیشتر را از خداوند آرزو نموده تقاضا نمود تا برای بدست آوردن جام مذکور بیشتر تلاش نمایند.