اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم سفیر با محترمه دکتوره سکینه یعقوبی ملاقات نمود

امروز چهار شنبه مؤرخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان با محترمه دکتوره سکینه یعقوبی که در بخش های تعلیم و تربیه تلاش های زیاد نموده است دیدار نمود
در این ملاقات محترم نورولی حقوق مل سکرتر اول و مسؤل فرهنگی سفارت و محترم ریاض سادات آتشه تجارتی سفارت نیز اشتراک داشتند که پیرامون آوردن سهولت ها برای زنان افغان در امور تربیه و تعلیم تبادل نظر نمودند
قابل یاد آوریست که محترمه دکتوره یعقوبی جهت اشتراک در برنامه مجمع جهانی اسبار در عربستان سعودی تشریف آورده که در برنامه متذکره روی موضع آینده ژورنالیژم لکچر مهم و همه جانبه ارایه نمودند، که نامبرده تا اکنون جایزه های متعدد را بدست ٱورده و کتاب های را مختلف را تألیف نموده و همچنان برای بسیار از زنان افغان سهولت های آموزشی را آماده نموده است.