اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر جمهوری عربی مصر باسفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در مقر این سفارت

محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی اليوم دوشنبه مؤرخ ١٣/٨/١٣٩٨ با محترم احمد فاروق محمد توفيق سفیر جمهوری عربی مصر در ریاض در مقر این سفارت ملاقات نموده و در ضمن تقرری ایشان را منحیث سفیر کشور جمهوری عربی مصر در عربستان سعودی تبریک گفته، طرفین روی موضوعات مشترک و همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر نمودند.