اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محفل تودیعی به مناسبت ختم‌ وظیفه محترم حسیب الله کلکانی قونسل سفارت

به روز چهار شنبه مؤرخ ۱۳۹۸/۸/۸
محفل که به مناسبت ختم‌ وظیفه محترم حسیب الله کلکانی سکرتر سوم و قونسل این نمایندگی در مقر این سفارت با اشتراک دیپلماتان و کارمندان محلی سفارت برگزار گردیده بود محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور ضمن سپاس گذاری از خدمات بی شایبه محترم حسیب الله کلکانی در طول مدت ماموریت شان در این نمایندگی، و در آینده از خداوند منان برای شان موفقیت های مزید و بی پایان آرزو نمودند.