اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

امضای سه موافقت نامه میان شرکت های افغانستان، سعودی و یمن در نمایشگاه زراعتی عربستان سعودی

این موافقت نامه ها در حضور محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان، محترم ریاض سادات آتشه تجارتی، کارمندان سفارت و بازدید کننده گان این نمایشگاه میان شرکت های افغان رید بومیگرنیت لمیتید و شرکت "زاد" صورت گرفت که شرکت متذکره تولیدات افغانستان را در بازار های سعودی توزیع مینماید.
همچنان شرکت افغان رید بومیگرنیت لمیتید با دو شرکت دیگر که تابع جمهوری یمن هستند موافقت نامه ای های تجارتی را امضا نمودند
شرکت افغان رید بومیگرنیت لمیتید تولید کننده نوشیدنی های طبیعی از میوه جات کشور عاری از هر نوع مواد کیمیاوی، رنگ، شکر و آب میباشد