اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سه تن از افسران وﺯارت دفاع ملى جمهوری اسلامی افغانستان در کورس های تخصصی زبان عربی و ارکان حربی پوهنتون نظامی عربستان سعودی اشتراک نمودند

به اساس همکاری مقام محترم سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض و سعی و تلاش دفتر آتشه نظامی این سفارت سه تن از افسران وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان، محترم دگروال احمدشاه در پوهنتون ارکان حربی، لمړی بریدمن محترم نورمحمد و لمړی بریدمن محترم جمال ناصر به آموزش تخصص زبان عربی، بتاریخ 14/7/1398 جهت اشتراک در کورس های مربوطه به کشورشاهی عربستان سعودی تشریف آوردند. که از طرف آتشه نظامی محترم الحاج دگروال ارکانحرب زلمی"سمندر" پذیرایی گردیده که بعد از معرفی با محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در عربستان سعودی و خوش آمدید و خیر مقدم ایشان، محترم سفیر اشتراک آنها را در کورس های تحصیلی گام دیگری به سوی بلند بردن سطح روابط سیاسی، نظامی و فرهنگی میان دو کشور برادر و دوست خواند.

قابل ذکر است؛ که در طول تاریخ دو کشور این نخستين بورسیه تحصیلی برای افسران وزارت دفاع ملی کشور میباشد.