اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراك سفير در مراسم شستشوى كعبه مشرفه

محترم سيد جلال كريم، سفير كبير و نمايندة فوق العادة رئيس جمهور در كشور شاهى عربستان سعودى، در مراسم شستشوى كعبه مشرفه روز دوشنبه ، مؤرخ 16 سپتمبر 2019م اشتراك ورزيد.
درين مراسم، محترم شهزاده خالد الفيصل امير منطقه مكه مكرمه ومشاور خادم الحرمين شريفين به نيابت از خادم الحرمين شريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود در راس اشتراك كنندگان قرارداشتند كه محترم شهزاده بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود معاون امير منطقه مكه مكرمه و تعدادى از اراکین بلند رتبه حکومت سعودی و اعضاى هيئت ديپلوماتيك كشور هاى اسلامى در كشور شاهى عربستان سعودى نيز اشتراك نموده بودند.
اشتراك كنندگان بعد از پايان مراسم شتشوى كعبه مشرفه، به نیت ثواب طواف و دو ركعت نماز را بجا آوردند.