اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

جلسه محترم سفير با تاجران افغانى در كابل

7 سبتمبر 2019

محترم سيد جلال كريم، سفير کبیر و نمايندهٔ فوق العادهٔ رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودى در مقر اتاقهاى تجارت و صناعت افغان-آلمان در كابل با برخى از تاجران افغانستان در خصوص جلب سرمايه گذارى عربستان سعودى در افغانستان در بخش هاى مختلف، تقويه روابط تجارتى بين افغانستان و عربستان و افزايش صادرات افغانستان كه سبب بهبود اقتصاد افغانستان مى گردد ملاقات كردند.
در پايان اين جلسه رهبری اتاقهاى تجارت افغانستان به افتخار محترم سفير سید جلال مراسم نان شب را كه در آن تاجران و شركت كنندگان اجلاس نيز حضور داشتند ترتيب داده بود