اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه...

اطلاعیه:

به اطلاع عموم استفاده  کننده گان این ویب سایت رسانیده میشود که فعالیت ویب سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دور امتحانی عرضه خدمات بوده و به زبان های دری، پشتو و عربی خدمات را  ارایه میدارد.

نوت :

بعد از ورود به ویب سایت زبان مورد نظر خویش را انتخاب نموده تا تمام معلومات ویب سایت به زبان مورد نظر برای شما نمایش داده شود.