اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تشریف آوری جلالمآب رئیس جمهور در میدان هوایی بین المللی شهر جده