اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشراک محترم سید نبی نبیل مستشار و سرپرست سفارت در مراسم افتتاح نمایشگاه فرهنگی همدیگر پزیری