اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ترتیب محفل وداعیه سفیر افغانستان برای سفیر جمهوری هند