اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام سفیرکبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض

پیام سفیرکبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض: 

به ویب سایت سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض خوش آمدید.

در این ویب سایت اخبار سفارت و اخبار ارایه خدمات قونسلی را به زودترین فرصت دریافت کرده می توانید و در این مقطع زمانی  افتخار داریم که معلومات دست داشته مان را با شما از این طریق شریک میسازیم .

بناٌ در صورت مشاهده هرنوع برو کراسی (کاغذ پرانی) و شکایت از مسؤلین مربوطه در جنرال قونسلگری جده و يا از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم رياض  شکایت خویش را مستقيما با سفير از طریق ویب سایت و  یا حضوری برای جلو گیری از فساد به اشتراک بگذارند تا با افراد و اشخاص استفاده جو برخورد قانونی صورت گیرد