اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

دیدار محترم سفیر با افغانان مقیم مدینه منوره و دانشجویان افغان