اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض، دانشجوی افغان که مقام نخست را از آن خود نموده بود تقدیر نمودند.