اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر...


به بسیار خوشحالی و مسرت برای هم میهنان خبر داده میشود که از9 تن زخمیان رویداد شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان  که برای تداوی به کشور شاهی عربستان سعودی انتقال داده شده بودند 7 تن آنان بعد از مداوا و صحت یابی کامل و ادأ مراسم عمره فردا مؤرخ 5 ثور سال 1396 عازم کابل خواهند شد .