اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام تبریکی سفیر به مناسبت در یافت جایزه بهترین وزیر توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در جهان