اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تقدير محترم سید طه نبوی مسؤل آیتی سفارت كبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقيم رياض از طرف جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جده