اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

اطلاعیه :

به طلاع عموم هموطنان افغانان مقیم سعودی رسانیده میشود که سر از تاریخ 1396/2/1 ویب سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض فعال گردیده و هموطنان محترم میتوانند که فورمه های مورد ضرورت را از ویب سایت دریافت نموده خانه پری نمایند

نوت:

1- بعد از خانه پری فورمه پاسپوت الکترونیک سیستم برای شما وقت مراجعه به سفارت را مشخص میسازد.

2- سر از تاریخ ذکر شده تمام اطلاعیه و اخبار مربوط به سفارت در ویب سایت سفارت اعلان خواهد شد.