اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

‎ملاقات محترم سفیر با معین سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه عربستان سعودی