اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

‎اشتراک سفیر در محفل مناسبتی روز ملی استراليا در ریاض