اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

‎حضور سفير كبير ج.ا. افغانستان مقيم رياض در مسابقه كلپ اسپ دوانى