اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

‎ملاقات سفير كبير و نماينده فوق العاده رئيس جمهوری اسلامی افغانستان با شارژ دافیر دولت ‎شاهی کویت