اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سيد جلال كريم سفير کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی با سفرا سارک