اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پیام تبریکی محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در عربستان سعودی به مناسبت دریافت مقام نخست محترمه عائشه فرزند محمد یاسین در مسابقه قرآن کریم در شهر جده.