اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض با وزیر شؤن اسلامی و دعوت و ارشاد کشور شاهی عربستان سعودی