اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

پزیرش محصلین در دانشگاه ملک سعود شهر ریاض برای ماستری و دکتورا