اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور همراه با سید نبی نبیل مستشار و‌فیاض احمد همیم سکرتر اول و مسول فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با دكتور عبد العزيز العوهلي رئيس پوهنتون ملک فیصل مقيم در ولایت الحساء

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور  همراه با سید نبی نبیل مستشار و‌فیاض احمد همیم سکرتر اول و مسول فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با دكتور عبد العزيز العوهلي  رئيس پوهنتون ملک فیصل مقيم در ولایت الحساء