اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

دعوت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از سفرای کشور های عضو سازمان سارک

.