اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

امروز با دگر جنرال مطلق بن سالم الأزيمع معاون رئیس ارکان فوج عربستان سعودی ملاقات صورت گرفت.