اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سيد.جلال كريم سفير جمهوري اسلامي افغانستان در حضور مستشارين سفارت با كمسيون همكاري و دوستي مجلس شوري کشور شاهی عربستان سعودی با افغانستان!