اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

قابل توجه هموطنان محترم

از قرار معلوم یک تعداد اشخاص مغرض و فرصت طلب با استفاده از نام سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض صفحات اجتماعی را ایجاد نموده و با نشر اخبار های بی ربط از جانب این صفحات برای مغشوش کردن اذهان عامه دست به فعالیت میزنند که چند نمونه از این فعالیت های مغرضانه را به صورت تصاویر در ذیل نشر مینمایم تا همه هموطنان در جریان باشند که اخبار که از این صفحات به نشر میرسد مربوط به سفارت نبوده و سفارت هیچ نوع مسؤلیت در قبال نشرات صفحات جعلی مذکور ندارد.

 1-     تصاویر شماره یک ،مربوط به ویب سایت و صفحه فیسبوک سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض میباشد که بعد از نشر موضوع  در ویب سایت به صفحه فیسبوک سفارت به اشتراک گذاشته میشود.

2-     تصاویر شماره دوم مربوط  به صفحات و آدرس های جعلی که بنام سفارت ساخته شده است می باشد

جهت اطلاع رسانی و با خبری مردم از فعالیت های سؤ و غیر قانونی این صفحات موضوع را با هموطنان عزیز شریک سازید تا جلو خبر رسانی های بی اساس و بی مسؤلیت این صفحات گرفته شود.