اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات هیئت نظارت حقوقی متشکل از پنج دپلومات سفارت ریاض و قنصلي جده بریاست محترم سید نبی نبیل مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با محترم دوکتور رافت رئیس موسسه جنوب آسیا در دفتر مرکزی آن موسسه مقیم مکه مکرمه

طبق هدايت سفير جمهوري اسلامي افغانستان درعربستان سعودي  هیئت نظارت حقوقی متشکل از پنج دپلومات سفارت ریاض و قنصلي جده  بریاست محترم سید نبی نبیل مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقبم ریاض الیوم مورخ ۲۳/۵/۱۴۹۷ مطابق دو م ذی الحجه  ۱۴۳۹ ملاقات با دوکتور رافت رئیس موسسه جنوب آسیا در دفتر مرکزی آن موسسه مقیم مکه مکرمه انجام دادند .

دراین ملاقات ضمن تشریح  نواقص ارایه خدمات از سال گذشته تدابیر لازم مشترک وهماهنگ میان اداره بعثه حج و موسسه جنوب اسیا جهت اجتناب از تکرار  معضلات حجاج  در سال جاری  منحیث علاج واقعه قبل از وقوع  گرفته شد و جهت‌های مسؤل در امور غذا و  نقل و انتقال حجاج به مشاعر از طریق  مذاکرات وتنظیم پلانهای تفصیلی و تطبیقی به شدت ادامه دارد 

در مورد تمامی حجاج  ویزای مجامله  دو مکتب را معرفی کردند که هر حاجی مجامله با پرداخت  ۷۲۰ ریال و یا ۱۵۰۰ ریال در دو کتگوری می‌توانند حسب خواهش خودشان  طی چهار روز  دارای غذا و ترانسپورت و خیمه های منظم  و سرد مجهز بوده باشند 

بنا این صاحبان ویزای مجامله به دفتر بعثه حج افغانی مراجعه  نمایند  

در غیر آن هیچنوع راه حل دیگر برای هبچکس خارج حجاج رسمی کشورها در مشاعر وجود ندارد