اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی با محترمه داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین

محترم سید جلال کریم سفیر  جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی ، مورخ13/4/1397 با محترمه  داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین جمهوری اسلامی افغانستان در کابل ملاقات و تبادله نظر نمود.