اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی با محترم دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه

محترم سید جلال کریم سفیر  جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی ، مورخ13/4/1397 با محترم دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه  جمهوری اسلامی افغانستان در کابل ملاقات و تبادله نظر نمود.