اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی با محترم محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه

محترم سید جلال کریم سفیر  جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی ، مورخ12/4/1397 با محترم محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در کابل ملاقات و تبادله نظر نمود.