اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی با محترم شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات وتکنالوژی

محترم سید جلال کریم سفیر  جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی عربستان سعودی ، مورخ ۱۱/۴/ 139۷ با محترم شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات وتکنالوژی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل ملاقات و تبادله نظر نمود.