اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خوشخبری

دهلیز هوایی افغانستان – عربستان ،  اولین دهلیز افغانستان وعربستان سعودی  کابل – جده الیوم 5 سرطان 1397 توسط  محترم سید جاوید هاشمی  رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه  جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست محترم اقتصادی ، شارژدافیر سفارت کشورشاهی عربستان در کابل ، با حضورداشت مشاورین اقتصادی  مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، معینان وزارت تجارت ، تجار وجمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی (تجار و صنعت کاران) به ارسال نیم تون زعفران ویک تون بادام  رسماً افتتاح گردید.
به امید یک صلح دایمی ومترقی  افغانستان .