اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعيه

.هموطنان عزيز، مطلع باشند که برنامه نقل معلومات از پاسپورت پاکستانی به پاسپورت افغانی، برای مدت یکماه دیگر  اعتبار از روز يكشنبه  مؤرخ 3/4/1397 خورشیدی مطابق  (10/10/1439هـ)  الی تاريخ 16/5/1397 خورشیدی مطابق  ( 25/11/1439هـ) تمدید شد و صرفا توسط مندوب سفارت جمهورى اسلامى افغانستان ، در اداره جوازات دولت شاهی عربستانی سعودی مقیم ریاض ،  انجام می یابد .

‎لطفاٌ هرچه زودتر به سفارت  جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض ، مراجعه و اسناد خود را ، تسلیم نمایید که بعد از اختتام یکماه تمدید کنونی ، نمی توانید جهت انجام نقل معلومات به سفارت ریاض مراجعه نموده، به هدایات آتی الذکر پایبند باشید:

‎1-  پاسپورت ها بعد از انجام نقل معلومات  به شمول پاسپورت هاى که جديدا صادر می شود،  فقط توسط شركت توصیل ، فقط در مقابل 35 ريال سعودی،  برای هر هموطن در محل اقامت شان ارسال مى گردد.

‎2-  برای اصدار ورق نقل معلومات از هر هموطن  طبق  روند  رسمي قونسلي فقط مبلغ 10 دالر امریکایی ، در سفارت ریاض، اخذ می گردد.

‎3- در صورت عدم وجود کدام نقص وکمبود در اسناد  هموطنان، برنامه نقل معلومات هر مراجعه کننده، اعتبار از تاریخ تسلیم به سفارت، در مدت 30 روز انجام و توسط شرکت توصیل، بدون هیچنوع وساطت اشخاص و حلقات داخل سعودی و خارج سعودی،  در محل اقامت هر هموطن ، ارسال می گردد و نیازنیست ، جهت تسلیم شدن پاسپورتهای نقل معلومات به سفارت ریاض مراجعه نمایند.

‎4- عدم پرداخت جريمه ترافيكى (غرامه مرورى) و عدم انجام اثر انگشت (بصمه) هنگام دخول به میدان هوایی ، نخستین سفرهر هموطن  به کشور سعودی، دو دلیل عمده برای  تأخير وعدم انجام  نقل معلومات مى شود، لازم است هموطنان محترم ، قبل از ارائه اسناد خود به سفارت ریاض ، به اداره ادله جنایی سعودی مراجعه، عمل بصمه ویا انگشت نگاری را ، حتما انجام دهند.

‎5-  اسم ، نام پدر، سال تولد و مكان تولد در پاسپورت کمپیوتری جدید باید صد درصد مطابق پاسپورتهای پاکستانی و افغانی اسبق باشد.

‎6- مطابق فرمان جدید رياست جمهورى اسلامى افغانستان، شخصي كه پاسپورت دومی ویا سومی الكترونيكى را اخذ می دارد از پرداخت مبلغ 120 دال رامریکایی،  معاف شده  است  بناء پاسورت دومی و یا سومی شان را ، صد در صد مجانی اخذ می دارند.

‎با احترام

‎سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض