اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه عاجل

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم  در عربستان سعودی رسانیده میشود نظر به تراکم وازدیاد پاسپورت ها درحدود یکهزار پاسپورت منتظر نقل معلومات در جوازات سعودی میباشد مراجعین سفارت الی امرثانی واعلان  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض به سفارت غرض نقل معلومات  مراجعه نکنند .