اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سپاس گذاری :

سپاس گذاری :

 با اظهار سپاس و امتنان از جوانان رضاکار افغان مقیم ریاض که در جریان نمایشگاه راه ابریشم زحمات بسیار زیاد را متقبل شده و از هيچ تلاشى دريغ نورزيده و به ادامه همكارى شان با سفارت ج.ا.ا اشب پنج شنبه مؤرخ 1396/1/3 محفلى را به افتخار اختتام موفقانه نخستين نمايشگاه فرهنگى بنام راه ابریشم برگذار نمودند.
در اين محفل سید جلال کریم سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض، سید نبی نبیل سرپرست جنرال قونسلی ج.ا.ا مقیم جده، فقیرالله صافی مستشاراین سفارت، فیاض احمد همیم؛سکرتر اول احمد زبیر فقیری؛ ، خیال محمد اسماعیل خیل؛سکرتر دوم وسايرکارمندان این سفارت و اعضاى گروه Afg الشبابى اشتراک ورزیده بودند.
در اخير تقدیر نامه ها و تحایف که از جانب گروه جوانان رضاکار افغان (AFG شباب) براى دست اندركاران اين نمايشگاه ىر نظر گرفته شده بود، توسط جناب سفير براى ايشان توزیع گردید.
 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان از اين اقدام نيك و حس والاى گروه جوانان رضا کار افغان مقيم عربستان سعودى سپاس گذاری نموده و از بارگاه أيزد منان موفقيت هاى مزيد برايشان استدعا مینماید.