اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعيه

به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که کسانیکه افغانی الاصل هستند و پاسپورت پاکستانی دارند و تا حال پاسپورت کمپیوتری افغانی بدست نیاورده اند عاجل به سفارت ریاض  مراجعه نموده پاسپورت پاکستانی ، مکتوب موافقه نقل معلومات از کفیل خویش و تصدیق غرفه تجاری سعودی را نموده به سفارت بیاورند.

تا سفارت ریاض بتواند غرض نقل معلومات لست را ترتیب نموده به جوازات تقدیم نماید.